top of page

Tillgänglighet

Hörby kulturkalas har åtagit sig att säkerställa digital tillgänglighet för personer med funktionsvariation. Vi förbättrar ständigt användarupplevelsen för alla och tillämpar relevanta tillgänglighetsstandarder.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Lagen säger att webbplatsen ska uppfylla nivå AA i standarden  Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 Vi arbetar löpande med att förbättra de tillgänglighetsproblem som vi upptäcker.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Telefon: +46 (0)415–37 80 00

E-post: kulturkalaset@horby.nu
Besöksadress: Ringsjövägen 4
Postadress: Hörby kommun 242 80 Hörby
Vi försöker svara på feedback inom 5 arbetsdagar.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt

 • Vissa länkar är inte markerade så att användare förstår att de är länkar

 • Vissa länkar öppnas i nytt fönster utan att detta är tydligt för användaren
   

Problem vid användning utan synförmåga

 • Information om att en länk öppnas i nytt fönster
  Användare med uppläsande hjälpmedel får ingen information om att länken öppnas i nytt fönster.

 • Video
  Några videoklipp som vi publicerat på våra webbplatser saknar textning och syntolkning.

 • Bilder
  Det saknas alt-texter på vissa bilder.
  Vissa bilder är inte responsiva och kan därför inte ses i sin helhet när de visas i mobilläge.

 • Rubrikordning
  I vissa delar på webbplatsens innehåll följs inte rubrikstrukturen. 
   

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

 • Färgkonstrast
  Vissa delar av våra webbsidor har otillräcklig kontrast. 
   

Användning utan hörsel

 • Video
  Några videoklipp som vi publicerat på vår webbplats saknar textning och hörseltolkning. Vi har inte heller hörseltolkat och textat alla våra videoklipp i sociala medier.
   

Användning med nedsatt hörsel

Inga brister.

Tidsplan för åtgärder inom tillgänglighet

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den siste maj 2023.
 

Oskäligt betungande anpassning

Hörby kulturkalas åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

 • Integrerade element till webbplatsen
  På grund av begränsade resurser och kunskap i html används färdiga element och moduler från wix.com. Vissa av dessa uppfattas av system som otillräckliga att klara av tillgänglighetskraven. Det kommer vi till rätta med på genom att påpeka bristerna för leverantören av plattformen (wix.com) samt att på sikt föra över kulturkalaset.nu till Hörby kommuns egen plattform Municipio. 
   

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av kulturkalaset.nu.

 • Senaste bedömningen gjordes den 15 november 2022

 • Webbplatsen publicerades den 1 maj 2021

 • Redogörelsen uppdaterades senast den 15 november 2022

bottom of page